tra 1 Comment

Hội nghị người lao động là dịp để ban lãnh đạo công ty Trường Dương chúng tôi có dịp ngồi lại với người lao động , thông qua đố nắm bắt tâm tư nguyện vọng anh chị em công nhân.

Hội nghị người lao động  Trường Dương 2019

— One Comment —

Leave a Reply