Trường Dương Medical được xây dựng và thành lập dựa trên nền tảng của Công ty CP Đầu tư – Thương mại Trường Dương, được thành lập từ năm 2000. Với mục đích mang lại những trang thiết bị y tế chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước.

 

Trường Dương Medical thực hiện kiểm soát chặt chẽ các nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như quy trình sản xuất các sản phẩm. Các sản phẩm của Trường Dương Medical được kiểm soát và thực hiện trong môi trường phòng sạch đạt chuẩn đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm.

  • Phòng sạch được trang bị theo tiêu chuẩn ISO 100000
  • Phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 17025 
  • Nhà máy sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 13485 và ISO 9001

Hệ thống quản lý và chứng nhận

Hệ thống vô trùng và phòng thí nghiệm